ไฟ LED ขั้ว E27 5W อัจฉริยะ

  รหัสสินค้า :MU LE05

หลอดไฟ LED อัจฉริยะ ขั้ว E27 5W สีขาว


ราคา: 199.- บาท

  รับประกัน 1 ปี

 

บริษัท มิซูอิเล็กเทค จำกัด เลขที่ 258,258/1-2 (ข้าง วัดศรีชุม) ถ. ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 52100
Webmaster : misuilampang@gmail.com