ฟ LED ขั้ว E27

  รหัสสินค้า :MU_LE00

3W

หลอดไฟ LED High power lamp ประหยัดไฟมากกว่า 80%


  

ราคา: 59.- บาท

  รับประกัน 1 ปี

 

บริษัท มิซูอิเล็กเทค จำกัด เลขที่ 258,258/1-2 (ข้าง วัดศรีชุม) ถ. ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 52100
Webmaster : misuilampang@gmail.com