ความเป็นมา บ.มิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด

 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่าย และขายส่งหมวดสินค้า CCTV & GPS  นำเข้าจากประเทศใต้หวัน บริษัทมิซูอิ อิเล็กเทค จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการในรูปแบบ “ศูนย์บริการ”( Misui Services Center )  และ “ ผู้แทนจำหน่าย ” ( Dealer Misui) แก่ลูกค้าแบบครบวงจร ผลแห่งความมุ่งมั่นในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้ามาตลอดเวลา

  จำหน่าย และบริการ

สินค้าระบบโทรทัศน์วงจรปิด  ( CCTV )
สินค้าระบบ GPS  ติดรถ  (GPG  Navigator เครื่องนำทางรถ)
สินค้าระบบ GPS ติดตามรถ  (GPS Tracking)
 บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นระยะหนึ่ง และเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัย ของระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค และ ระบบโทรศัพท์ผ่านเน็ตเวิร์ค จึงมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่าง ดี
นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับติดตั้งโปรเจ็กเตอร์,ดาวเทียม และเดินสาย Lan, สายไฟ ตามอาคารสถานที่ต่างๆ
โดยมีทีมงานช่างผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานขายอย่างมืออาชีพ ไว้คอยให้บริการท่านในทุกระดับ
ตามขั้นตอนดังนี้
Present                (การนำเสนอ)
System Design    (การออกแบบระบบ)
Wiring                (การติดตั้งและการเดินสายสัญญาณ)
Installation         (การติดตั้งอุปกรณ์ระบบ)
System Test        (ตรวจสอบระบบ)
 ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาความปลอดภัย  (Security)
และการสื่อสาร (Communication)  ตลอดจนไปยังความสำเร็จในธุรกิจของท่านเสมอมา

  การบำรุงรักษา (Maintenance)

 บริษัทฯได้มีการจัดตั้งทีมงานด้านช่างผู้เชี่ยวชาญ  เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
แก่ลูกค้าของทางบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญแก่ลูกค้าสูงสุด ในการบริการและอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมเครื่องมือเครื่องใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบรักษาความปลอดภัยจะต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและ ความแม่นยำสูง ซึ่งทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้บริการและการดูแลบำรุงรักษาแก่ ลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา

 

บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทคจำกัด เลขที่ 258,258/1-2 (ข้าง วัดศรีชุม) ถ. ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 52100
Webmaster : misuilampang@gmail.com