เปิด 08:30 น. - ปิด 19:00 น.
 


สายไฟ
  รหัสสินค้า : MU EE03

ราคา: ลด 50% บาท

รับประกัน 1 ปี

 

 

ชุดโชล่าเซลล

model :ชุด kit 1

ชุดโชล่าเซลล

model : ชุด kit 2

ชุดโชล่าเซลล

model : ชุด kit 3

ชุดโชล่าเซลล

model :ชุดสปอร์ตไลท์

แผงโชล่าเซลล

model : 3 Watt.

แผงโชล่าเซลล

model : 10 Watt.

แผงโชล่าเซลล

model : 280 Watt.

แผงโชล่าเซลล

model : 300 Watt.

แบตแตอรี่

model : 3k100

แบตแตอรี่

model : 3k160

แบตแตอรี่

model : Globatt

อินเวิร์สเตอร์

model : 500 Watt.

อินเวิร์สเตอร์

model : 1000 Watt.

อินเวิร์สเตอร์

model : 1,200 Watt.

อินเวิร์สเตอร์

model : 1,800 Watt.

เครื่องชาร์ตไฟโซล่าเซลล

model : Solcharger 10A

ปั้มน้ำไฟโชล่าเซลล

model : ปั๊มน้ำ 12v.

ปั้มน้ำไฟโชล่าเซลล

model : ปั๊มน้ำ 24v.

 

ไฟ LED อัจฉริยะ
  รหัสสินค้า :MU LE05

ราคา: 199.- บาท

รับประกัน 1 ปี

ไฟ LED E27/ 3w.
  รหัสสินค้า : MU LR00

ราคา: 59.- บาท

รับประกัน 1 ปี

ฟ T8 Super LED
  รหัสสินค้า :MU LT02

ราคา: 199.- บาท

รับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

ราคา: บาทรับประกัน 1 ปี

เครื่องติดตามตัว
  รหัสสินค้า : MU GT02

ราคา: XXXX บาท

รับประกัน 1 ปี

แผง โซล่าเซลล์
  รหัสสินค้า : MU SL02

ราคา: XXXX บาท

รับประกัน 1 ปี

สายไฟ
  รหัสสินค้า : MU EE03

ราคา: XXXX บาท

รับประกัน 1 ปี

บริษัท มิซูอิ อิเล็กเทคจำกัด เลขที่ 258,258/1-2 (ข้าง วัดศรีชุม) ถ. ทิพย์วรรณ ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลำปาง 52100
Webmaster : misuilampang@gmail.com